Tag Archives: từ khóa

Xác định từ khóa thương mại (Phần 1)

từ khóa thương mại

Nếu bạn hỏi tôi để đặt tên cho lỗi  của việc nghiên cứu từ khóa đầu tiên tôi thường thấy nhất, tôi sẽ không do dự trước khi trả lời: “Không bỏ ra đủ thời gian cho việc định hướng từ khóa thương mại”. Thực tế là hầu hết những chuyên gia SEO đồng ý […]

Long-tail Keywords (Phần 2)

UberSuggest: Kẻ vớt dữ liệu về Long-tail Keywords của Google Suggest  Giống như Soovle, UberSuggest nắm được dữ liệu của Long-tail Keywords từ Google Suggest. Điều gì khiến cho công cụ này độc quyền để nó có thể cung cấp Long-tail Keywords hơn rất nhiều so với những từ khóa đề nghị từ Soovle. Bằng cách […]

Nghiên cứu từ khóa cho SEO (phần 4)

Mua backlink

Bảng nội dung của Wikipedia Wikipedia thường là một mỏ vàng thường bị bỏ qua khi nghiên cứu chủ đề phù hợp. Nơi nào khác nữa để bạn có thể có được những bản tóm tắt cho một chủ đề đã được giám sát bởi hàng ngàn chuyên gia trong ngành và được tổ chức […]

0937.135.907