Bảng Giá

  • Bảng báo giá SEO mang tính chất tương đối, có thể chỉnh sửa theo nhu cầu của doanh nghiệp, độ khó từ khóa và đặc trưng ngành kinh doanh.
  • Thời gian lên Top sẽ được cộng thêm 1 – 2 tháng, trong trường hợp Website mới hoặc bị phạt thuật toán.
  • Bảng giá đã bao gồm chi phí tạo dựng Nội dung tiêu chuẩn đứng đầu thị trường..